جستجو

905313303165+

درخواست بیمه مسافرتی

برای خرید بیمه مسافرتی خود از ترکیه به هر کشوری که شما بخواهید از 1 روز تا 1 سال، توسط مجموعه شهر خدمات اکنون امکان پذیر است. بنا به قوانین شرکت یونیکو سیگورتا، با توجه به اینکه بخواهید به کشورهای اروپایی یا سایر کشورها سفر کنید، نرخ بیمه شما متفاوت خواهد بود.

در صورتی که بیمه دوساله تهیه نمایید شامل ۵۰ درصد خواهد بود

پیمایش به بالا